Josef Räkers

Dipl.-Geograph

Leitung SGV-Wanderakademie NRW
& SGV-Naturschutzzentrum

j.raekers@sgv.de

02931/5248-40

Marie Neuhaus

Bachelor of Science Umwelt- und Politikwissenschaft

Stellvertretende Leitung SGV-Wanderakademie NRW
& SGV-Naturschutzzentrum

m.neuhaus@sgv.de

02931/5248-44

Jascha Stephan

Bachelor of Science Wirtschaftspsychologie

Referent SGV-Wanderakademie NRW

j.stephan@sgv.de

02931/5248-44